wz

Vítězslav Nezval
MANON LESCAUT

 
<< zpět

Soupis Nezvalových překladů cizojazyčné literatury
> Uváděny jsou tyto údaje: autor díla, název překladu a nakladatelské údaje jeho prvního vydání.

překlady z:  angličtiny / bulharštiny / francouzštiny / čínštiny / italštiny / němčiny /
perštiny / ruštiny / španělštiny

Překlady z angličtiny

^

Edgar Allan Poe
Básně (Praha: R. Škeřík, 1928)
Havran (Praha: NČSVU, 1963)
Zrádné srdce. Výbor z díla. Básně a povídky (Praha: Naše vojsko, 1959)
+ Bohumila Grögerová, Josef Hiršal a Josef Shwarz.
Překlady z bulharštiny

^

Dora Gabe
Dávno (Praha: Dědictví Komenského, 1938)
Překlady z francouzštiny

^

Charles Baudelaire
Květy zla (Praha: Mladá fronta, 1964)
Víno samotářovo (Praha: Čs. spisovatel, 1979)
+ Vladimír Holan, Karel Čapek, František Hrubín, Jaroslav Vrchlický a Svatopluk Kadlec.
André Breton
Spojité nádoby (Praha: S. V. U. Mánes, 1934)
+ Jindřich Honzl.
Nadja (Praha: F. J. Müller, 1935)
+ Miloš Hlávka a Bedřich Vaníček.
Co je surrealismus (Brno: J. Jícha, 1937)
* překlad nepodepsán; + Karel Teige.
Paul Eluard
Veřejná růže (Praha: S. V. U. Mánes, 1936)
+ Bedřich Vaníček.
Stéphane Mallarmé
Poezie (Praha: R. Škeřík, 1931)
Arthur Rimbaud
Dílo J. A. Rimbauda (Praha: Družstevní práce, J. Fromek, 1930)
* nově uspořádáno pod názvem Má bohéma (1977).
Já je někdo jiný (Praha: Čs. spisovatel, 1962)
Charles Baudelaire - Arthur Rimbaud - Stéphane Mallarmé
Překlady (Praha: Čs. spisovatel, 1982)
Překlady z čínštiny

^

Mao-Ce-Tung
Osmnáct básní na staré nápěvy (Praha: Čs. spisovatel, 1958)
* jazyková spolupráce Josef Hejzlar.
Překlady z italštiny

^

Raniero da Calzabigi - Tirso de Molina
Orfeus a Eurydika (Praha: F. J. Müller, 1940)
* překlad libreta k opeře Ch. W. Glucka.
Překlady z němčiny

^

Heinrich Heine
Kniha písní (Praha: Svoboda, 1950)
Překlady z perštiny

^

Nizámí
Příběh panice (Praha: Evropský literární klub, 1939)
* jazyková spolupráce Jan Rypka.
Překlady z ruštiny

^

Alexandr Sergejevič Puškin
Domek v Kolomě (Praha: Melantrich, 1938)
Měděný jezdec a jiné povídky (Praha: Čs. spisovatel, 1976)
+ Kamil Bednář, Petr Křička a Zdeňka Bergrová.
Překlady ze španělštiny

^

Pablo Neruda
Juliu Fučíkovi. Pražský rozhovor (Praha: Čs. spisovatel, 1953)
+ Zdeněk Hampejs.
 
Použité prameny

^

BLAHYNKA, Milan
1981 Vítězslav Nezval (Praha: Čs. spisovatel)
Obec překladatelů
 

Tato stránka byla zobrazena krát.

www.manonlescaut.wz.cz