wz

Vítězslav Nezval
MANON LESCAUT


hlavní strana


vítězslav nezval

Pracuje se.
Seznam je průběžně aktualizován, při zjištění nových údajů pak opravován či doplněn.

Bibliografie díla V. Nezvala
>  Uvedené údaje: název díla, jeho charakteristika (báseň, román atd.), rok vzniku (je-li znám), místo vydání, vydavatel, rok vydání.
Řazeno podle roku vydání.
Uvedena pouze první (popř. první samostatná) vydání děl.

výbory

Most. Básně 1919-21.
Brno: St. Kočí, 1922.
Pantomima. Básně 1922-24.
Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, 1924.
Wolker. Báseň a pravda 1924.
Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, 1925.
Falešný mariáš. Eseje 1925.
Praha: J. Fromek, 1925.
Menší růžová zahrada. Básně 1925.
Praha: J. Fromek, 1926.
Karneval. Romaneto 1925.
Praha: J. Fromek, 1926.
Básně na pohlednice. Básně 1926.
Praha: O. Štorch-Marien, 1926.
Abeceda. Taneční kompozice Milči Mayerové.
Praha: J. Otto, 1926.
* původně součást Pantomimy (1924).
Nápisy na hroby. Básně 1926.
Praha: J. Otto, 1926.

Diabolo. Báseň noci 1926.
Praha: Vaněk & Votava, 1926.

Blíženci. Básně 1926.
Praha: L. Kuncíř, 1927.
Akrobat. Báseň 1927.
Praha: R. Škeřík, 1927.
* od roku 1930 součást Básní noci
Dobrodružství noci a vějíře. Báseň 1927.
Praha, Plzeň: Vl. Žikeš, 1927.
Manifesty poetismu. (Spoluautorem K. Teige) 1926.
Praha, J. Fromek, 1928.
Edison. Báseň 1927.
Praha: R. Škeřík, 1928.
* od roku 1930 součást Básní noci
Židovský hřbitov. Báseň 1928.
Praha: J. Fromek, 1928.
Hra v kostky. Básně 1927-28.
Praha: R. Škeřík, 1928.
Smuteční hrana za Otokara Březinu. Báseň 1929.
Litomyšl: J. Portman, 1929.
* od roku 1930 součást Básní noci
Kronika z konce tisíciletí. Román 1927.
Praha: B. Janda, 1929.
Silvestrovská noc. Báseň 1929.
Praha: B. Janda, 1929.
Snídaně v trávě. Báseň 1929.
Praha: Aventinum, 1930.
Posedlost. Román 1927-29.
Praha: B. Janda, 1930.
Strach. Divadelní hra 1929.
Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, 1930.
Básně noci. Básně 1922-29.
Praha: Aventinum, 1930.
Chtěla okrást lorda Blamingtona. Poezie a analýza 1929-30.
Praha: J. Fromek, 1930.
Jan ve smutku. Báseň 1930.
Praha: B. Janda, 1930.
Slepec a labuť. Tři pohádky 1930.
Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, 1930.
Schovávaná na schodech. Divadelní hra 1931.
Praha: Fr. Borový, 1931.
Dolce far niente. Román 1929-30.
Praha: B. Janda, 1931.
Tyranie nebo láska. Básně 1931.
Praha: Fr. Borový, 1931.
* později součást Skleněného haveloku (1932)
Sexuální nokturno. Próza 1931.
Praha: J. Štyrský, 1931.
Signál času. Báseň 1931.
Praha: Fr. Borový, 1931.

* od roku 1948 součást Básní noci
Milenci z kiosku. Divadelní hra 1931.
Praha: Fr. Borový, 1932.
Pan Marat. Román 1931.
Praha: Melantrich, 1932.
Skleněný havelok. Básně 1931.
Praha: Fr. Borový, 1932.
Pět prstů. Básně 1932.
Brno: Dr. B. Killian, 1932.
Zpáteční lístek. Básně 1932.
Praha: Fr. Borový, 1933.
Jak vejce vejci. Román 1932.
Praha: Družstevní práce, 1933.
Surrealismus v ČSR. Leták 1934.
Praha: B. Brouk, 1934.
Sbohem a šáteček. Básně 1933.
Praha: Fr. Borový, Družstevní práce, 1934.
Monaco. Román 1933.
Praha: S. V. U. Mánes, 1934.
Neviditelná Moskva. Próza 1934.
Praha: Fr. Borový, 1935.
Řetěz štěstí. Román 1935.
Praha: V. Čejka, 1936.
Ulice Gît-le-coeur. Próza 1935.
Praha: Fr. Borový, 1936.
Žena v množném čísle. Básně 1935.
Praha: Fr. Borový, 1936.
52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida. Básně 1936.
Praha: Fr. Borový, 1936.
Praha s prsty deště. Básně 1936.
Praha: Fr. Borový, 1936.
Anička skřítek a Slaměný Hubert. Próza pro děti 1936.
Praha: Dědictví Komenského, 1936.
Frivolní báseň pro slečnu Marion. Báseň.
Praha: V. Nezval, 1936.
Josef Čapek. Studie 1937.
Praha: Fr. Borový, 1937.
Moderní básnické směry. Studie 1935.
Praha: Dědictví Komenského, 1937.
100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida. Básně 1937.
Praha: Fr. Borový, 1937.
Absolutní hrobař. Básně 1937.
Praha: Fr. Borový, 1937.
Henri Rousseau. Studie.
Praha: Melantrich, 1937.
V říši loutek. Výňatek z knihy Anička skřítek a Slaměný Hubert a básně ze sbírek.
Praha: Unie, 1937.
Matka Naděje. Básně 1938.
Praha: Fr. Borový, 1938.
70 básní z podsvětí na rozloučenou se stínem věčného studenta Roberta Davida. Básně 1938.
Praha: Fr. Borový, 1938.
Pražský chodec. Próza 1938.
Praha: Fr. Borový, 1938.
Štyrský a Toyen. Studie 1938.
Praha: Fr. Borový, 1938.
Historický obraz. Báseň 1938.
Praha: F. J. Müller, 1939.
* znovu otištěn v Pěti minutách za městem (1940) a Historickém obrazu I-III (1945)
Pět minut za městem. Básně 1938-39.
Praha: Fr. Borový, 1940.
Manon Lescaut. Divadelní hra 1939.
Praha: Melantrich, 1940.
Óda na smrt Karla Hynka Máchy. Báseň.
Praha: Scarabeus-Press, 1940.
Loretka. Divadelní hra 1940.
Praha: Melantrich, 1941.
Rudé armádě! Báseň 1945.
Přeštice: Přípravný výbor revoluční národní rady, 1945.
Švábi. Báseň.
Praha: Svoboda, 1945.
* původně součást sb. Pět minut za městem (1940), cenzurou však neschválena k tisku
Balady Manoně. Básně 1939-40.
Praha: Melantrich, 1945.
Historický obraz I-III. Básně 1938-45.
Praha: Melantrich, 1945.
Valérie a týden divů. Román 1935.
Praha: F. J. Müller, 1945.
Ludvík Kuba. Stať 1946.
Praha: J. Janeček, 1946.
Veselohra s dvojníkem. Rozhlasová hra 1937.
Praha: Čs. rozhlas, 1946.
* Jiří Taufer poznamenává, že k vydání hry nedošlo
Veliký orloj. Básně 1944-49.
Praha: Fr. Borový, 1949.
Stalin. Báseň 1949.
Praha: Svoboda, 1949.
Zpěv míru. Báseň 1950.
Praha: Čs. spisovatel, 1950.
Z domoviny. Báseň 1950.
Praha: Čs. spisovatel, 1951.
Antonín Slavíček. Studie 1950.
Praha: Orbis, 1952.
Křídla. Básně 1949-52.
Praha: Čs. spisovatel, 1952.
Tři mušketýři. Divadelní hra 1934.
Praha: Čs. spisovatel, 1953.
* vydáno jako XV. svazek Díla Vítězslava Nezvala
Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti. Prózy 1938.
Praha: SNDK, 1953.
Chrpy a města. Básně 1952-55.
Praha: Čs. spisovatel, 1955.
Rudolf Kremlička. Studie 1954.
Praha: SNKLHU, 1955.
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Divadelní hra 1955.
Praha: Čs. spisovatel, 1956.
O některých problémech současné poezie. Přednáška 1956.
Praha: Svaz čs. spisovatelů, 1956.
Veselá Praha. Divadelní hra 1956.
Praha: Dilia, 1957.
Z mého života. Paměti 1957-58.
Praha: Čs. spisovatel, 1959.
Jiřímu Wolkrovi. Báseň.
Olomouc: Krajské nakladatelství, 1959.
Nedokončená. Básně z pozůstalosti 1956-58.
Praha: Čs. spisovatel, 1960.
Nový Figaro. Divadelní hra 1934.
Praha: Čs. spisovatel, 1962.
* vydáno jako XVI. svazek Díla Vítězslava Nezvala
Jak se z klubíčka ježek vyklubal. Scéna pro nejmenší děti.
Praha: SNDK, 1962.
Kůň a tanečnice. Básně.
Praha: SNKLU, 1962.
Dvanáct novoročních výstřelů. Báseň 1936.
Praha: Čs. spisovatel, 1962.
Lyrická intermezza. Verše k hudbě Hectora Berlioze 1936.
Praha: Památník národního písemnictví, 1963.
* Milan Blahynka uvádí název Fantastická symfonie
Jiří Wolker.
Brno, Ostrava: Krajské nakladatelství, 1964.
Scénické básně, hry, scenária a libreta. 1920-32.
Praha: Čs. spisovatel, 1964.
* vydáno jako XXII. svazek Díla Vítězslava Nezvala
Z říkadel - Pražská domovní znamení.
Praha: SNDK, 1965.
Hry, rozhlasové hry a libreta. 1935-40.
Praha: Čs. spisovatel, 1965.
* vydáno jako XXIII. svazek Díla Vítězslava Nezvala
Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu. 1921-30.
Praha: Čs. spisovatel, 1967.
* vydáno jako XXIV. svazek Díla Vítězslava Nezvala
Podobizna.
Blansko: Okresní knihovna, 1971.
Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931 - 1941.
Praha: Čs. spisovatel, 1974.
* vydáno jako XXV. svazek Díla Vítězslava Nezvala
Eseje a projevy po osvobození. 1945-58.
Praha: Čs. spisovatel, 1976.
* vydáno jako XXVI. svazek Díla Vítězslava Nezvala
Sedm básní z různých sezón.
Praha: Čs. spisovatel, 1980.
Depeše z konce tisíciletí. Výbor z korespondence.
Praha: Čs. spisovatel, 1981.
     
Výbory z Nezvalovy tvorby

^

Sloky o Praze. Vybrané verše ze sb. Hra v kostky, Křídla a Chrpy a města.
Praha: Nakladatelství čs. výtvarných umělců, 1956.
Nebylo marné žít a umírat. Verše ze sb. Chrpy a města.
Praha: Nakladatelství čs. výtvarných umělců, 1957.
Zlatý věk. Výbor básní pro děti.
Praha: SNDK, 1957.
Moderní poezie. Výbor z Nezvalovy teoretické tvorby..
Praha: Čs. spisovatel, 1958.
Šípková růže. Výbor básní pro mládež.
Praha: SNDK, 1958.
Dobrodružství Aničky skřítka a Slaměného Huberta. Devět vybraných kapitol.
Praha: SNDK, 1958.
Básně.
Praha: Čs. spisovatel, 1960.
Podivuhodný kouzelník. Výbor básní.
Praha: Čs. spisovatel, 1963.
Oči milenek. Výbor básní.
Praha: Čs. spisovatel, 1964.
Signály času. Výbor básní.
Praha: Čs. spisovatel, 1974.
Pražská domovní znamení.
Praha: Albatros, 1974.
Vyzvání na cestu.
Praha: Čs. spisovatel, 1976.
Zpívám zpěv míru. Výbor z tvorby.
Praha: Mladá fronta, 1980.
Zázračné proměny. Výbor básní.
Praha: Čs. spisovatel, 1980.
Až se ti zasteskne.
Praha: Odeon, 1983.
Básník v množném čísle. Výbor básní.
Praha: Čs. spisovatel, 1986.
Živme se očima koček.
Praha: ETC, 1998.
Můj tučňák. Výbor básní.
Praha: Dokořán, 2008.
Moře láska má. Výbor básní.
Praha: Meander, 2010.
 
Použité prameny

^

BLAHYNKA, Milan. Vítězslav Nezval. Praha: Čs. spisovatel, 1981.
MACHÁČEK, Miroslav. Vítězslav Nezval. Praha: Horizont, 1980.
NEČAS, Jaroslav. Bibliografie díla Vítězslava Nezvala In Týž. Vítězslav Nezval: bibliografická brožura. Praha: Kniha, n. p., 1960.
TAUFER, Jiří. Vítězslav Nezval. Literární studie. Praha: Práce, 1976.
Katalog Národní knihovny [
www.nkp.cz]
 

www.manonlescaut.wz.cz