wz

Vítězslav Nezval
BIBLIOGRAFIE


hlavní strana


bibliografický soupis

Valérie a týden divů

Stručná charakteristika díla.

Bibliografický soupis: česká / cizojazyčná vydání
Dokumenty (recenze, studie aj.)
 
Česká vydání (bibliografický soupis)

obálky / bibliografické údaje

Obálky
Valérie a týden divů (1945) Valérie a týden divů (1970) Náhled obálky není k dispozici
1: F. J. Müller, 1945 2: Odeon, 1970 3: Supraphon, 1976
 
Valérie a týden divů (1980) Valérie a týden divů (1994) Valérie a týden divů (2001)
4: Čs. spisovatel, 1980 5: Kentaur/Polygrafia, 1994 6: Levné knihy KMa, 2001
 
Valérie a týden divů (2005)
7: Maťa, 2005

^

Bibliografické údaje

1:

Valerie a týden divů. Černý román. 1. vyd. Praha: F. J. Müller, 1945. 170 s. Krásná užitková kniha; sv. 29. Obálka a ilustrace Kamila Lhotáka. Graficky úpravil F. J. Müller. [Náklad nezjištěn (brož., váz.).]

2:

Valérie a týden divů. 2. vyd. Praha: Odeon, 1970. 172 s. Obálku a grafickou úpravu navrhl Vladimír Šmerda, ilustroval Kamil Lhoták. Iniciálou a titulní řádkou vyzdobil František Tichý. Náklad 7 000 výtisků (váz.).
3: Valérie a týden divů. 3. vyd. Praha: Supraphon, 1976. [stran ?]. Polyhymnia; sv. 6. Lyra Pragensis; sv. 25. Doslov napsal Dr. Jiří Kutina. Osmi barevnými lepty vyzdobila Eva Hašková. Graficky upravil Vladimír Viener. Vydáno 200 číslovaných výtisků na ručním papíře z Velkých Losin. 
4: Karneval – Monako – Řetěz štěstí – Valérie a týden divů. Praha: Čs. spisovatel, 1980. 436 s. Dílo Vítězslava Nezvala; sv. XXXII. Edičně připravil a ediční poznámku napsal dr. Milan Blahynka. Obálku a vazbu navrhl František Muzika. Náklad 10 000 výtisků (váz.).
5: Valérie a týden divů. 5. vyd. [Podle tiráže 4. samostatné vydání.] Praha: Kentaur/Polygrafia a. s., 1994. 144 s. Knihovna české prózy; sv. 2. Přebal navrhl a graficky upravil Martin Dyrynk. Náklad 3 000 výtisků (váz.). 
6: Valérie a týden divů. 6. vyd. Praha: Levné knihy KMa, 2001. 172 s. Reprint vydání z r. 1970 (bez ilustrací). [Náklad nezjištěn (brož.).]
7: Valérie a týden divů. Černý román. 7. vyd. [Podle tiráže 5. vyd.] Praha: Maťa, 2005. 154 s. Česká radost; sv. 40. Ilustrovala Markéta Šafáriková. Obálku s použitím ilustrace Markéty Šafárikové navrhl a graficky upravil Libor Bartla. [Náklad nezjištěn (váz.).]

^

 
Cizojazyčná vydání (bibliografický soupis)

obálky / bibliografické údaje

Obálky
Edizioni e/o (1982) Náhled obálky není k dispozici Edizioni e/o (1993)
Edizioni e/o, 1982
(italsky)
Robert Laffont, 1984 
(francouzsky)
Edizioni e/o, 1993
(italsky)
     
Edizioni e/o (1998) Náhled obálky není k dispozici Robert Laffont (2007)
Edizioni e/o, 1998
(italsky)
Twisted Spoon Press, 2005
(anglicky)
Robert Laffont, 2007 
(francouzsky)
     
Twisted Spoon Press (2009) El Olivo Azul (2012) Náhled obálky není k dispozici
Twisted Spoon Press, 2009
(anglicky)
 El Olivo Azul, 2012
(španělsky)
 

^

Bibliografické údaje
Anglická vydání

1:

Valerie and Her Week of Wonders. 1. vyd. Přel. David Short. Praha: Twisted Spoon Press, 2005. Ilustrace Kamil Lhoták. Jako doslovu použita studie Giuseppe Dierny „O Valerii, Nezvalovi, Maxi Ernstovi a koláži: variace na téma jednoho románu“ (přel. Jed Slast).

2:

Valerie and Her Week of Wonders. 2. vyd. Přel. David Short. Praha: Twisted Spoon Press, 2009. Ilustrace Kamil Lhoták. Jako doslovu použita studie Giuseppe Dierny „O Valerii, Nezvalovi, Maxi Ernstovi a koláži: variace na téma jednoho románu“ (přel. Jed Slast).
Francouzská vydání

1:

Valerie ou la semaine des merveilles. Roman noir. 1. vyd. Přel. Milena Braud a Jean Rousselot. Paříž: Robert Laffont, 1984.

2:

Valerie ou la semaine des merveilles. Roman noir. 2. vyd. Přel. Milena Braud a Jean Rousselot. Paříž: Robert Laffont, 2007.
Italská vydání

1:

Valeria e la settimana delle meraviglie. Romanzo nero. 1. vyd. Přel. Giuseppe Dierna. Řím: Edizioni e/o, 1982.

2:

Valeria e la settimana delle meraviglie. 2. vyd. Přel. Giuseppe Dierna. in Classici della letteratura praghese: Valeria e la settimana delle meraviglie (V. Nezval), Re Bohusch (R. M. Rilke), I dolori del principe Sternenhoch (L. Klíma). Řím: Edizioni e/o, 1993.
3: Valeria e la settimana delle meraviglie. Romanzo nero. 3. vyd. Přel. Giuseppe Dierna. Řím: Edizioni e/o, 1998.
Španělská vydání

1:

Valérie y la semana de los prodigios. Novela gótica. 1. vyd. Přel. Alejandro Hermida de Blas. Córdoba: El Olivo Azul, 2012.

^

 
Dokumenty (recenze, studie aj.)

dokumenty / recenze / studie

Dokumenty
NEZVAL, Vítězslav: Předmluva k Valérii a týdnu divů
NEZVAL, Vítězslav. Valerie a týden divů. Černý román. 1. vyd. Praha: F. J. Müller, 1945. [s. 7.]
 
Text na záložce obálky 1. vyd. Valérie a týdne divů
NEZVAL, Vítězslav. Valerie a týden divů. Černý román. 1. vyd. Praha: F. J. Müller, 1945. [záložka]
 
Recenze
FELDSTEIN, Valtr: Černá kniha básnická
Lidová kultura 1946, č. 2, s. 5
V. a t.d.: Valérie a týden divů
Lidová kultura 1946, č. 3, s. 3.
BÁRTA, František: Otevřený dopis V. Feldsteinovi
Lidová kultura 1946, č. 5, s. 5.
DERVEUX, Daniel: Valérie a týden divů Vítězslava Nezvala
Mladá fronta 2, 1946, 15. 2., s. 3.
KUNDERA, Ludvík: [Bez názvu]
Mladé archy 2, 1945/1946, s. 133-134.
Studie
MRAVCOVÁ, Marie: Opožděný příchod Nezvalovy Valérie
Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1997. Edice K; sv. 4. s. 222-230.
 
DIERNA, Giuseppe: O Valerii, Nezvalovi, Maxi Ernstovi a koláži: variace na téma jednoho románu
Český surrealismus 1929-1953. Praha: Galerie hl. m. Prahy, Argo, 1996. s. 352-365.
 
BREGANTOVÁ, Polana: Knižní tvorba [o knižní tvorbě Kamila Lhotáka, mj. o jeho ilustracích k Nezvalově Valérii]
Skupina 42. Praha: Akropolis, Galerie hl. m. Prahy, 1998. s. 170-173.
 

^

www.manonlescaut.wz.cz