wz

Vítězslav Nezval
MANON LESCAUT

hlavní strana

galerie

 

Nezval před kamerou

 

Filmové záběry z let
1945 / 1946 / 1947 / 1948 / 1949 / 1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1955
 

Vyčkejte prosím, dokud se u videí nezobrazí jejich náhledy.

 

Další nezvalovská videa na vitezslavnezval.cz

 
1945 

Podpis dekretu k zestátnění filmu (1945)

Prezident ČSR Edvard Beneš podepisuje 11. srpna 1945 za přítomnosti ministra informací Václava Kopeckého a šéfa filmového odboru téhož ministerstva Vítězslava Nezvala dekret k zestátnění filmu.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Čs. filmový průmysl po roce 1945
Premiéra: 6. února 2010, ČT24, 21.05 h.

Požár filmových ateliérů v Praze-Hostivaři (1945)

Požár filmových ateliérů v Praze-Hostivaři v prosinci 1945. Hasebním pracím mj. přítomni ministr informací Václav Kopecký a šéf filmového odboru téhož ministerstva Vítězslav Nezval.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Čs. filmový průmysl po roce 1945
Premiéra: 6. února 2010, ČT24, 21.05 h.
1946 

^

Maškarní ples filmových pracovníků (1946)
Maškarní ples filmových pracovníků v pražské Lucerně v roce 1946. Na plese byl přítomen i básník a tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací Vítězslav Nezval.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Čs. filmový průmysl po roce 1945
Premiéra: 6. února 2010, ČT24, 21.05 h.
1. MFF v Mariánských Lázní (1946)
V Mariánských Lázních se v roce 1946 konal 1. ročník mezinárodního filmového festivalu, kterého se zúčastnil básník a tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací Vítězslav Nezval. Kamera zachytila Nezvala na ulici v rozhovoru s filmovými pracovníky*.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Mezinárodní filmové festivaly 1946-1957
Premiéra: 5. července 2008, ČT24, 22.32 h.
* Žena v tmavém kostýmku a s kloboučkem kráčející za Nezvalem po jeho pravici je jeho tehdejší družka a později manželka Františka Řepová.
Schůze k 1. výročí zestátnění filmu (1946)
V rámci 1. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Mariánských Lázních (1946) se konala slavnostní schůze k 1. výročí zestátnění filmu. Na schůzi promluvil i básník a tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací Vítězslav Nezval.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Čs. filmový průmysl po roce 1945
Premiéra: 6. února 2010, ČT24, 21.05 h.
1947 

^

Zahájení provozu nových filmových ateliérů (1947)
Šéf filmového odboru ministerstva informací básník Vítězslav Nezval na slavnostním zahájení provozu nově postavených filmových ateliérů v Praze-Hostivaři (1947), které byly v prosinci 1945 zničeny požárem.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Čs. filmový průmysl po roce 1945
Premiéra: 6. února 2010, ČT24, 21.05 h.
Premiéra filmu Jan Roháč z Dubé (1947)
Vítězslav Nezval, tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací, a ministr informací Václav Kopecký v Dubé na světové premiéře 1. čsl. barevného filmu Jan Roháč z Dubé a na pražské premiéře téhož filmu za přítomnosti vlády a prezidenta republiky Edvarda Beneše.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Čs. filmový průmysl po roce 1945
Premiéra: 6. února 2010, ČT24, 21.05 h.
2. MFF v Mariánských Lázních (1947)
V roce 1947 se v Mariánských Lázních konal 2. ročník mezinárodního filmového festivalu. Vítězslav Nezval jako šéf filmového odboru ministerstva informací pronáší na slavnostním zahájení jménem ministra informací zdravici festivalu.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Mezinárodní filmové festivaly 1946-1957
Premiéra: 5. července 2008, ČT24, 22.32 h.
Schůze k 2. výročí zestátnění filmu (1947)
V rámci 2. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Mariánských Lázních (1947) se v tamním divadle konala slavnostní schůze k 2. výročí zestátnění čs. filmu (1945). Mezi jejími účastníky byl i tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací básník Vítězslav Nezval.

Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Mezinárodní filmové festivaly 1946-1957
Premiéra: 5. července 2008, ČT24, 22.32 h.
1948 

^

Předávání filmových cen z MFF Benátky (1948)
Ministr informací Václav Kopecký předává ceny, které čs. film získal na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. U předávání cen v pražském kině Alfa přítomen i tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací básník Vítězslav Nezval.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Čs. filmový průmysl po roce 1945
Premiéra: 6. února 2010, ČT24, 21.05 h.
3. MFF v Mariánských Lázních (1948)
Slavnostního zahájení 3. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Mariánských Lázních (1948) v kině Casino se zúčastnil i básník a tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací Vítězslav Nezval.

Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Mezinárodní filmové festivaly 1946-1957
Premiéra: 5. července 2008, ČT24, 22.32 h.
1949 

^

4. MFF v Mariánských Lázních (1949)
V roce 1949 se v Mariánských Lázních konal už 4. ročník mezinárodního filmového festivalu. Záběry zachycují Vítězslava Nezvala, tehdejšího šéfa filmového odboru ministerstva informací, vítajícího na letišti sovětskou delegaci a účastnícího se slavnostního zahájení festivalu*.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Mezinárodní filmové festivaly 1946-1957
Premiéra: 5. července 2008, ČT24, 22.32 h.
 
* Dáma v tmavém kostýmku, s kloboučkem a v brýlích vcházející do budovy v doprovodu pánů je Nezvalova manželka Františka, roz. Řepová.
1950 

^

Pětileté výročí zestátnění filmu (1950)
Oslava 5letého výročí od podepsání dekretu o znárodnění filmu. Na oslavě přítomen i tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací básník Vítězslav Nezval.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Čs. filmový průmysl po roce 1945
Premiéra: 6. února 2010, ČT24, 21.05 h.
Na zahradě při psaní básně (1950) /v1
Filmové záběry zachycující Vítězslava Nezvala na zahradě při psaní básně. natočeno zřejmě  v r. 1950.

Pořad:
V zajetí železné opony
Název dílu: Uloupené dětství
Premiéra: 29. října 2007, ČT1, 22.00 h.
Na zahradě při psaní básně (1950) /v2
Karel Čáslavský vypráví o archivu České televize. Mezi filmovými záběry Čs. filmového týdeníku jsou i záběry Vítězslava Nezvala z 50. let. Na uvedeném filmovém záznamu zachytila kamera Vítězslava Nezvala na zahradě při psaní básně. Natočeno zřejmě v r. 1950.

Pořad: Retro
Název dílu: Filmové týdeníky
Premiéra: 10. prosince 2011, ČT24, 21.05 h
1951 

^

Slavnostní otevření Muzea Aloise Jiráska (1951)
Ministr informací Václav Kopecký 2. září 1951 slavnostně otevírá Muzeum Aloise Jiráska, pro které byly uvolněny a upraveny prostory pražského letohrádku Hvězda. Mezi účastníky slavnostního otevření a prvními návštěvníky muzea byl i básník Vítězslav Nezval.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Jak se oslavovali čeští velikáni
Premiéra: 13. listopadu 2010, ČT24, 21.33 h.
6. MFF v Mariánských Lázních (1951)
V roce 1951 se v Mariánských Lázních konal 6. ročník mezinárodního filmového festivalu. Vítězslav Nezval, tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací, byl spolu se členy vlády přítomen slavnostnímu předávání filmových cen.

Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Mezinárodní filmové festivaly 1946-1957
Premiéra: 5. července 2008, ČT24, 22.32 h.
V. Nezval laureátem Ceny míru (1951)
Vítězslav Nezval laureátem Ceny míru (1951), která mu byla udělena za jeho báseň Zpěv míru.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Řády a vyznamenání
Premiéra: 16. března 2013, ČT24, 22.05 h.
 
1952 

^

Pohřeb básníka Fráni Šrámka (1952)
Záběry z Čs. filmového týdeníku zachycující poslední rozloučení s básníkem Fráňou Šrámkem (červenec 1952). O životě a díle zemřelého promluvil na smuteční slavnosti v Domě umělců v Praze básník Vítězslav Nezval.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Dvojkové července
Premiéra: 30. června 2012, ČT24, 20.00 h.
7. MFF v Karlových Varech (1952)
Pořadatelství mezinárodního filmového festivalu převzaly po Mariánských Lázních Karlovy Vary. Vítězslav Nezval, tehdejší šéf filmového odboru ministerstva informací, byl přítomen na slavnostním zakončení festivalu a předávání filmových cen.

Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Mezinárodní filmové festivaly 1946-1957
Premiéra: 5. července 2008, ČT24, 22.32 h.
1953 

^

Setkání s básníkem Jeanem Marcenacem (1953)
Vítězslav Nezval se v Praze setkává s francouzským básníkem Jeanem Marcenacem (1953).
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Poválečná literatura
Premiéra: 9. dubna 2011, ČT24, 20.00 h.
Udělení Zlaté medaile míru (1953)  
Vítězslav Nezval přebírá dne 20. listopadu 1953* v pražském Karolinu z rukou předsedy Světové rady míru spisovatele Alfreda Varely Zlatou medaili míru, kterou byl vyznamenán na IV. zasedání Světové rady míru v Budapešti za svoji skladbu Zpěv míru.
 
Pořad: Archiv ČT24
Název dílu: Poválečná literatura
Premiéra: 9. dubna 2011, ČT24, 20.00 h.
* Podle dochované dobové vstupenky se slavnostní odevzdání ceny konalo 19. listopadu.
1955 

^

Vítězslav Nezval recituje (1955)
Filmový záznam Nezvalovy recitace vlastní básně Matějská ze sb. Chrpy a města (1955) natočený roku 1955.
 
Pořad: Historie.cs
Název dílu: Spisovatelé - svědomí národa?
Premiéra: 3. prosince 2009, ČT2, 21.00 h.
 

^

 

Tato stránka byla zobrazena krát.

www.manonlescaut.wz.cz

WebZdarma.cz