wz

Vítězslav Nezval
MANON LESCAUT

hlavní strana

galerie

 
Video
Recituje Vítězslav Nezval 

^

Filmový záznam Nezvalovy recitace vlastní básně Matějská ze sb. Chrpy a města (1955), natočený roku 1955.
Manon Lescaut - Studio Aldente

^

Česká televize (Kultura v regionech, 20. 3. 2010).
O inscenaci viz Soupis divadelních inscenací > Studio Aldente.
Teď ještě ne ("videoklip" z filmu)

^

Foxtrot z filmu Ze soboty na neděli (1931). Slova Vítězslav Nezval, hudba Jaroslav Ježek.

Zpěv míru (z cyklu Nedělní chvilka poezie)

^

Úryvky z Nezvalovy skladby Zpěv míru (1950) recitují Dana Batulková a David Prachař.

 
 

www.manonlescaut.wz.cz