wz

Vítězslav Nezval
MANON LESCAUT


hlavní strana


 galerie

 
Recitace Nezvalových básní
> Soubory jsou ve formátu MP3.
> Pro spuštění v prohlížeči klikněte na odkaz.
>
Pro uložení klikněte na odkaz pravým tlačítkem -> Uložit (odkaz) jako...

Více zvukových nahrávek recitací Nezvalových básní na vitezslavnezval.cz.

Nezvalovy básně

Název básně začíná na
A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

A*

^

> > 
A jestli se už nevrátím [Ač mám tě, drahý domove]
* recituje Vladimír Ráž (1974)
Andante
* recituje Vladimír Ráž (1979)
Až... [Až bude svět jak žírná stáj]
* recituje Vladimír Ráž (1974)
Až budeš stařičká
* recituje Zdeněk Štěpánek (1964)
B*

^

> > 
Báseň k 9. květnu 1955
* recituje Martin Růžek (1972)
Bez názvu [Odpouštím vám vaši nerozumnost, lidé]
* recituje Vladimír Ráž (1974)
D*

^

> > 
Divoké husy 
* recituje Vítězslav Nezval (1957)
* recituje Jiří Adamíra (1972)
Dvacáté století [Dvacáté století je krásné]
* recituje Vladimír Ráž (1974)
E*

^

> > 
Edison
* recitují Otakar Brousek, Marta Kučírková, Viola Zinková a Olga Slunéčková (1969)
* recituje Martin Růžek (1972) - 1. zpěv
* recituje Pavel Soukup (nedatováno; 90. léta)
K*

^

> > 
Korejská tanečnice [Korejská tanečnice / řekla mi víc...]
* recituje Vladimír Ráž (1974)
M*

^

> > 
Medardovy deště
* recituje Eduard Cupák (1974)
Mladé dívce [Máš vůni květů české země]
* recituje Vladimír Ráž (1974)
Moře [Pozdravuji tě Středozemní moře]
* recituje Josef Chvalina (1963)
N*

^

> > 
Na břehu řeky Svratky [Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil]
* recituje Vítězslav Nezval (nedatováno; 50. léta)
* recituje Milan Friedl (1972)
Návrat domů
* recituje Jiří Adamíra (1972) - části I až III z pětičlenného cyklu
Neznámá ze Seiny
* recituje Vítězslav Nezval (1957)
* recituje Josef Chvalina (1969)
* recituje Jiří Adamíra (1972)
* recituje Stanislav Šárský (2008)
Noci [Noc vyrojila zlatý úl nad sady večerů]
* recituje Josef Patočka (1969)
* recitují Jiří Schwarz, Rudolf Kvíz a Jitka Faltysová (2000)
O*

^

> > 
Óda na návrat Karla Hynka Máchy
* recituje Vladimír Ráž (1986/9) - úryvek
Odevzdal jsem svůj lístek ve znamení revoluce
* recituje Milan Friedl (1972)
* recituje Alfred Strejček (1979)
Odkaz
* recituje Vladimír Šmeral (?) (1972)
P*

^

> > 
Památce Vladimíra Iljiče Lenina
* recituje Milan Friedl (1972)
* recituje Vladimír Šmeral (1973)
Pět minut za městem
* recituje Vítězslav Nezval (1957)
Podivuhodný kouzelník
* recituje Martin Růžek (1972) - 7. zpěv
S*

^

> > 
Sbohem a šáteček [Sbohem a kdybychom se víckrát nesetkali]
* recituje Vítězslav Nezval (1957)
Signál času
* recituje Otakar Brousek (1969)
Smuteční hrana za Otokara Březinu
* recituje Josef Chvalina (1969)
Sto sonetů Zachránkyni věčného studenta Roberta Davida 
* recituje Jan Tříska (1971)
V*

^

> > 
Věno [Každý má rád tu zem]
* recituje Vladimír Ráž (1974)
Z*

^

> > 
Zpěv míru
* recitují Dana Batulková a David Prachař (1987) - úryvky
Zrod gramofonové desky
* recituje Václav Benda (nedatováno; parodie způsobu recitace V. Nezvala)
 
 
Sto sonetů Zachránkyni věčného studenta Roberta Davida
* recituje Jan Tříska (1971)
 

^

> > 
Sonet první o zachránění
Sonet čtvrtý o zatajení prokletého jména
Sonet pátý o lelkování před domem
Sonet sedmý o náhodném setkání
Sonet devátý o čtení osudu z její tváře
Sonet desátý o prvním doteku
Sonet jedenáctý o prvním polibku
Sonet dvanáctý pro vzpamatování čtenáře
Sonet třináctý o její nevinnosti
Sonet šestnáctý o čekání na Petříně
Sonet osmnáctý o cestě Seminářskou zahradou
Sonet devatenáctý o první nevyslovené prosbě
Sonet dvacátý první o králi žebráků
Sonet dvacátý druhý o její dětské vzpomínce
Sonet dvacátý třetí o zatajování citů
Sonet dvacátý čtvrtý o pohledu, který ji provází
Sonet dvacátý sedmý o stesku po ní
Sonet dvacátý devátý o tyranii staré skepse
Sonet třicátý o znovuprocitnutí naděje
Sonet třicátý čtvrtý o bývalém záletníkovi
Sonet třicátý sedmý o krisi před zlepšením choroby
Sonet třicátý devátý Dianě na přivítanou
Sonet čtyřicátý první o Scylle její krásy
Sonet čtyřicátý pátý o procitnutí vášně
Sonet čtyřicátý sedmý o jejím dívčím kouzlu
Sonet čtyřicátý osmý o serenádě na Žofíně
Sonet čtyřicátý devátý o slově zítra
Sonet padesátý třetí o vlastní hrůze z Roberta Davida
Sonet padesátý čtvrtý o tom, jak přece přišla
Sonet padesátý pátý o jejím zdráhání
Sonet padesátý šestý bez názvu
Sonet padesátý sedmý o slasti beze jména
Sonet padesátý devátý na počest jejích prsů
Sonet šedesátý první o dvojhlasné písni lásky
Sonet šedesátý druhý o touze po zachránění Zachránkyně
Sonet šedesátý čtvrtý o zacukání jejího víčka
Sonet šedesátý pátý o přehlídce věcí lásky
Sonet šedesátý sedmý o odchodu z ráje
Sonet šedesátý osmý o nemožnosti rozloučení
Sonet šedesátý devátý o našem divném na shledanou
Sonet sedmdesátý o chvíli, kdy zapadly za ní dveře
Sonet sedmdesátý druhý o zadrhnutém hrdle
Sonet sedmdesátý třetí o jejích dopisech
Sonet sedmdesátý pátý o její upřímnosti
Sonet sedmdesátý šestý o její všemohoucí odvaze
Sonet sedmdesátý devátý o dobrodiní její posily
Sonet osmdesátý druhý o jejím pokusu vzbouřiti se
Sonet osmdesátý sedmý o lhostejnosti k svodům
Sonet osmdesátý devátý o veliké touze
Sonet devadesátý první o reminiscenci
Sonet devadesátý druhý o předtuše jejího dozrání
Sonet devadesátý čtvrtý o dedikaci
Sonet devadesátý pátý o prosbě za diskretnost
Sonet devadesátý osmý o důvěře v šťastné setkání
Sonet devadesátý devátý o vášni pro harmonii
Sonet stý o vítězství lásky

^

www.manonlescaut.wz.cz

WebZdarma.cz