wz

Vítězslav Nezval
MANON LESCAUT

hlavní strana
 
Výročí: Poprava 27 českých pánů (21. 6. 1621)

V pondělí 21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí v Praze hned za rozednění započato s popravou sedmadvaceti českých pánů, vůdců tzv. stavovského povstání. Popravu, která trvala až do jedné hodiny po poledni, vykonal kat Starého Města pražského Jan Mydlář. Vítězslav Nezval tuto událost připomněl v básni Romance o katovi Janu Mydláři, kterou zařadil do oddílu Romance a písně své poslední sbírky Chrpy a města (1955). Spolu s textem básně přinášíme i její zhudebněnou šansonovou podobu v podání Přemysla Ruta (zhudebnil Rudolf Pellar).
 
Zhudebněná verze básně
O pražském katu Janu Mydláři
Hudba Rudolf Pellar.
Text Vítězslav Nezval.

„Kat Jan Mydlář, sám vyznání podobojí, krvavé řemeslo svoje konaje, ohled měl k odsouzeným, že nikoho rukama svýma se nedotýkal, kromě Jessenia a těch, kdož k šibenici byli odsouzeni.“

 (A. Wenig: Staré pověsti Pražské)

Text básně
Romance o katovi Janu Mydláři
/Vítězslav Nezval/
Jsem kat Jan Mydlář. Věštba říká,
že budu sám svým mečem sťat.
Nevěřte věštbě nebožtíka!
Jsem hodný, lid si na mě zvyká.
Však žel, i hodný kat je kat!

Sám nezabil bych ani kuře,
jsem pouhý nástroj zákona.
Zločinec kráčí, čelo chmuře,
k té nepříjemné proceduře,
již moje ruka vykoná.

Jak nedávno… Zvon zvonil hranu,
to vzrušilo mě nejvíce.
Šlo jednadvacet českých pánů,
vím jen, že začalo to k ránu
u Staroměstské radnice.

Když stál jsem u Ondřeje Šlika,
vím jistě, to už svítalo,
meč ťal, krev starce z hlavy stříká,
nevěřte věštbě nebožtíka,
ach, tenkrát mě to dojalo.

Nerad se dívám na surovce,
když lámou stromy, plení mák
a bijí koně, krávy, ovce…
Když přišla řada na Budovce,
i mně se začal kalit zrak.

Ti, kteří stáli u podia,
mně dozajista dosvědčí,
že při popravě Jesenia
jsem podleh, nač to tajit, i já,
že měl jsem slzu na meči.

I katovi se čelo zpotí,
i když to z dálky není znát…
Trest smrti ledakoho zkrotí,
však přesto, věřte, já jsem proti,
já, já Jan Mydlář, pražský kat.

Ze sb. Chrpy a města (1955)

 
Použité prameny

^

NEZVAL, Vítězslav. Chrpy a města. Praha: Čs. spisovatel, 1955. s. 155-157.
WENIG, Adolf. Staré pověsti Pražské. Praha: Olympia, Albatros, 1972. s. 12-13.
 

www.manonlescaut.wz.cz